Stöd vi kan ge

Du som undervisar på skolan är välkommen att samarbeta med biblioteket när det gäller bland annat följande:


  • Informationssökning 
  • Källkritik
  • Egen kompetensutveckling gällande databaser, söktjänster, e-böcker med mera.
  • Litteraturförmedling
  • Kreativt skrivande
  • Bolla idéer kring lämpliga texter/medier, litteraturlistor/bredvidläsning osv.

I vår biblioteksplan kan du läsa mer om bibliotekets arbetsområden. Där hittar du även information om hur du går tillväga för att boka oss för olika projekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.