tisdag, september 12, 2017

Biblioteksintroduktion

Nu har nästan alla nya ettor fått biblioteksintroduktioner.

Innehåll för samtliga klasser:

  • Presentation av biblioteket och bibliotekarierna
  • Genomgång av hemsidan latinbib.se
  • Genomgång av mediekatalogen SELMA.
  • Korta genomgång av några för klassen relevanta resurser såsom sökguiderna, ne.se, Landguiden, Alex
  • Praktisk övning där eleverna i par fick göra olika saker såsom att diskutera Wikipedia vs. Ne, bläddra i tidskrifter, hitta den mysigaste platsen i biblioteket, söka rätt på böcker av några olika författare, lära sig hur man lånar en ljudbok, leta bland bibliotekets kemiböcker, leta bland bibliotekets noter, diskutera genus i historieskrivningen med mera. 
Vi bibliotekarier tycker det har varit väldigt givande att träffa er och samtala med er och ser framemot att träffa er mycket under era tre år på skolan!  

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.