torsdag, augusti 24, 2017

torsdag, augusti 24, 2017

DansHär följer ett litet urval av länkar inom området DANS. Resurserna är lämpliga för att söka information till exempelvis gymnasiearbetet men även andra projekt och arbeten.

UPPSLAGSVERK OCH GENERELLT
ne.se
Nationalencyklopedin - Sveriges största uppslagsverk.

FORSKNING, ARTIKLAR OCH TIDSKRIFTER
Artikelsök
Här söker du artiklar i svenska populärvetenskapliga tidskrifter. Kan bara användas i skolan.

DiVa och Swepub
Rapporter, avhandlingar, uppsatser vid ett antal svenska högskolor och universitet.

Google scholar
Här söker du på Google fast privata hemsidor filtreras bort. Du söker istället bland forskningspublikationer, myndigheter och institutioner. Tänk på att avbocka rutan inkludera citat till vänster så hittar du mest artiklar och publikationer som du kan läsa direkt.

Bläddra ämnesvis i Libris
Bra för hjälp att hitta ämnesord (=nyckelord).

Fritt tillgänliga tidskrifter i DOAJ
DOAJ samlar vetenskapliga tidskrifter som är publicerade med Open Access-licens.

BÖCKER
Selma 
Här söker du bland skolbibliotekets böcker och annan media.

Malin
Här söker du bland stadsbiblioteket böcker och annan media.

tisdag, augusti 15, 2017

tisdag, augusti 15, 2017

Vetenskaplig metod

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.