fredag, mars 24, 2017

GymnasiearbetetNedan följer några generella tips som riktar sig till dig som håller med eller strax ska börja med ditt gymnasiearbete.

BIBLIOTEKETS SÖKGUIDER
Hitta utvalda resurser inom ditt ämne/program samt tips för att hitta olika specifika typer av källor (artiklar, böcker med mera).

DIVA och SWEPUB
Rapporter, avhandlingar, uppsatser vid ett stort antal svenska högskolor och universitet. De kompletterar varandra väl så genomför samma sökning i båda databaserna. Begränsa sökresultet till fritt online/fulltext för att få upp sådan material som går att läsa direkt 


GOOGLE SCHOLAR
Här söker du på Google fast privata hemsidor filtreras bort. Du söker istället bland forskningspublikationer, myndigheter och institutioner. Tänk på att avbocka rutan inkludera citat till vänster så hittar du mest artiklar och publikationer som du kan läsa direkt.

LIBRIS
Sök på de flesta av Sveriges högskolebibliotek. En hel del material kommer du åt digitalt (klicka på fritt tillgängligt). Även bra för hjälp att hitta ämnesord (=nyckelord/sökord).

Fritt tillgängliga tidskrifter i DOAJ
DOAJ samlar vetenskapliga tidskrifter som är publicerade med Open Access-licens. Det betyder att du kommer åt att läsa artiklarna direkt utan inloggningar/abbonemang. 

ARTIKELSÖK
Här söker du artiklar i svenska populärvetenskapliga tidskrifter. Kan bara användas i skolan.

VÄLJA SÖKORD
Ibland kan det vara lite klurigt att veta vilka begrepp man ska använda när man söker. Särskilt om du ska använda engelska begrepp för att leta forskning på engelska i t.ex. Google scholar. Här finns en ordlista där du kan se vilka de korrekta termerna för olika forskningsområden är, på svenska såväl som engelska. 

HJÄLP MED FORMALIA OCH HUR DU SKRIVER RAPPORTEN
På skolans Gymnasiearbetessajt finns information om vilken formalia som gäller. 

HUR HAR ANDRA GJORT?
Skolverket har en liten samling med exempel på godkända gymnasiearbeten. Även på Mimers Brunn finns gymnasiearbeten att inspireras av. Titta även på uppsatser på universitetsnivå för att få idéer och se hur formalia hanteras.

BOKA TID
Kanske har du valt ett ämne som det inte verkar som det har skrivits så mycket om,  en riktigt klurig frågeställning eller bara svårt att hitta något vettigt. Du kan boka tid med en bibliotekarie för att få enskild handledning i hur man hittar material. Mejla biblioteket@malmolatin.se eller kom och prata med oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.