måndag, mars 06, 2017

Forskning


DIVA och SWEPUB
Rapporter, avhandlingar, uppsatser vid ett antal svenska högskolor och universitet.

GOOGLE SCHOLAR
Här söker du på Google fast privata hemsidor filtreras bort. Du söker istället bland forskningspublikationer, myndigheter och institutioner. Tänk på att avbocka rutan inkludera citat till vänster så hittar du mest artiklar och publikationer som du kan läsa direkt.

LIBRIS
Sök på de flesta av Sveriges högskolebibliotek. En hel del material kommer du åt digitalt (klicka på fritt tillgängligt). Även bra för hjälp att hitta ämnesord (=nyckelord/sökord).

Fritt tillgängliga tidskrifter i DOAJ
DOAJ samlar vetenskapliga tidskrifter som är publicerade med Open Access-licens.

Ibland kan det vara lite klurigt att veta vilka begrepp man ska använda när man söker forskning på engelska i t.ex. Google scholar. Här finns en ordlista där du kan se vilka de korrekta termerna för olika forskningsområden är, på svenska såväl som engelska.

ARTIKELSÖK
Här söker du artiklar i svenska populärvetenskapliga tidskrifter. Kan bara användas i skolan.

Inga kommentarer:

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.