måndag, mars 06, 2017

Artiklar och tidskrifter

ARTIKELSÖK
Vad: Artiklar i Svenska tidskrifter och en del dagstidningar.
Språk: Svenska.
Åtkomst: Kan bara användas i skolan. 
Tips: Klicka i att du vill leta på Malmö latinskola innan du söker. Var noga med stavningen.  Se en tutorial här.

GOOGLE SCHOLAR
Vad: Google fast bland annat privata hemsidor filtreras bort. Du söker istället bland forskningspublikationer, myndigheter och institutioner. 
Språk: Många språk men engelska ger flest resultat. 
Åtkomst: Överallt men många av artiklarna kan bara läsas inom vissa universitet.
Tips: Avbocka rutan inkludera citat till vänster så hittar du mest artiklar och publikationer som du kan läsa direkt.

BIBLIOTEKETS TIDKSRIFTER
Vad: Här är en förteckning över vilka tidskrifter biblioteket har prenumeration på. 
Språk: Svenska och engelska.
Åtkomst: Senaste numret på display i hyllan kan bara läsas i skolan, äldre nummer kan lånas hem (4 veckor).
TipsFlera av dem är sökbara i ArtikelSök så du slipper bläddra igenom en massa årgångar för att hitta det du letar efter. Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.