fredag, oktober 28, 2016

SPR16C skriver poesi

Idag jobbade vi med poesi för andra gången. Vi läste en text av Emmanuel Hocquard som handlar om hur vi läser. Om att vissa texter, till exempel poesi, inte har en tydlig mening utan måste läsas med ett öppet sinne och kräver att läsaren själv tolkar texten på sitt eget sätt.


Vi pratade om de ord i texten som var nya för klassen, eller som var svåra att förstå. Sedan gjorde vi egna dikter av de orden.

Här är två exempel:


Orienteringspunkter tillräckliga, du förstår dikten,
då alla dolda meningar ska vara tydliga,
och vers blir utan ett hinder.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
God läsare måste ha tålamod, att vara passiv
och att läsa noggrant och ibland långsamt.

Då kommer de att känna glädjen av poesi - Hend Maher En kamp om principen.
Ett liv belamrat med hinder
blundrar är dolda men har inte raderat,
som kulspetspenna dragen.
Handlingar stöder inte principerna.
Principer förlorades.
- Abdalhadi Muhi Aldeen
Vi skrev även dikter enligt formen "Jag är ingen..." (skrivövning hämtad ur boken 95 skrivövningar).

Här är ett exempel:
Jag är inget minneskort.
Jag kan inte komma ihåg vad som hände i dåtid.
Men jag kan tänka på framtiden.
Jag tror att det är konstigt.
Men jag är en person,
jag har känslor.
Det betyder att jag kan andas.
Och jag kan se.
Men jag kan inte försvinna från livet,
det är skillnad mellan mig och minneskort. - Bashar Alsaneh
                                                      
                                                    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.