torsdag, september 29, 2016

NaturvetenskapHär följer ett litet urval av länkar inom området Naturkunskap. Resurserna är lämpliga för att söka information till exempelvis gymnasiearbetet.

UPPSLAGSVERK OCH GENERELLT
ne.se
Nationalencyklopedin - Sveriges största uppslagsverk.

Wolfram alpha
Unik kunskapsdatabas som genererar svar utifrån en mängd olika källor.

FORSKNING, ARTIKLAR OCH TIDSKRIFTER
Artikelsök
Här söker du artiklar i svenska populärvetenskapliga tidskrifter. Kan bara användas i skolan.

DiVa och Swepub
Rapporter, avhandlingar, uppsatser vid ett antal svenska högskolor och universitet.

Google scholar
Här söker du på Google fast privata hemsidor filtreras bort. Du söker istället bland forskningspublikationer, myndigheter och institutioner. Tänk på att avbocka rutan inkludera citat till vänster så hittar du mest artiklar och publikationer som du kan läsa direkt.

PubMed
PubMed är en av de största medicinska databaserna. En stor mängd artiklar finns tillgängliga i fulltext.

Bläddra ämnesvis i Libris
Bra för hjälp att hitta ämnesord (=nyckelord).

Green file
Databas med vetenskapliga artiklar inom området miljö/hållbarhet.

arXiv.org 
DatabAs med fulltextartiklar inom områdena fysik, matematik, datavetenskap, kvantitativ biologi samt statistik.

Fritt tillgänliga tidskrifter i DOAJ
DOAJ samlar vetenskapliga tidskrifter som är publicerade med Open Access-licens.

BÖCKER
Selma 
Här söker du bland skolbibliotekets böcker och annan media.

Malin
Här söker du bland stadsbiblioteket böcker och annan media.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.