tisdag, augusti 23, 2016

Biblioteket hjälper dig med gymnasiearbetet

Bild: Image from page 384 of "The animans and man; an elementary textbook of zoology and human physiology" (1911) av Internet Archive Book Images via flickr.com (The commons). 

Biblioteket erbjuder flera olika varianter av stöd gällande kursen Gymnasiearbetet. Se nedan vad som passar dig/dina elever och hör av dig! Workshoparna (a och b) bokas av lärare, den enskilda handledningen (d) bokas av elev/grupp. Den öppna chatten (c) är just en öppen chatt där det är fritt fram att be om råd kring saker som har med informationshantering och källor att göra.

Workshop A:
KOMMA IGÅNG OCH SONDERA TERRÄNGEN

När: Innan eleverna har formulerat frågeställning.
Vad: Fokus ligger på övningar som syftar till att hitta inspirationsmaterial och ingångar till arbetet för att kunna formulera en frågeställning. Eleverna får bekanta sig med översiktsverk och för deras ämne centrala webbsidor, ämnesguider med mera. Eleverna inspirerar varandra och reflekterar kring sökprocessen.
Förberedelse: Inför workshopen ska läraren förmedla var eleverna befinner sig och om möjligt en översikt av ämnesval.
Boka: biblioteket@malmolatin.se

Workshop B:
SÖKA OCH FINNA VETENSKAPLIGT MATERIAL

När: När eleverna har kommit en liten bit på väg i sitt arbete.
Vad: Fokus ligger på att lära sig använda relevanta databaser och andra resurser för att hitta artiklar, böcker och annat vetenskapligt och populärvetenskapligt material.
Förberedelse: Inför workshopen ansvarar läraren för att biblioteket får ta del av elevernas projektplaner.
Boka: biblioteket@malmolatin.se

C:
ÖPPEN CHATT 

När: Måndagar 14.20-15.00.
Vad: Under studietiden är minst en bibliotekarie tillgänglig för att svara på informationssökningsrelaterade frågor via Google hangout.
Boka: Ingen bokning. Se vem av bibliotekarierna (maria.goransson@malmolatin.se och maria.d.nilsson@malmolatin.se) som är tillgänglig på Google hangout och ställ din fråga.

D:
BOKNINGSBAR ENSKILD HANDLEDNING 

När: Vårtermin.
Vad: Skräddarsydd enskild/gruppvis handledning i informationssökning.
Förberedelse: Inför handledingstillfället behöver biblioteket ta del av projektplanen samt vilka specifika behov vad gäller informationssökningen eleven/gruppen upplever sig ha.
Boka: biblioteket@malmolatin.se
Tidsåtgång: 30 minuter.

Bild: Image from page 300 of "The brain as an organ of mind" (1896) av Internet Archive Book Images via flickr.com (The commons).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.