fredag, mars 11, 2016

Upphovsrätt för målningar (och andra konstnärliga verk)

Av Ester Elllqvist, Public Domain

Jag fick en lite klurig fråga om upphovsrätt från elev. Frågan handlade om huruvida hen får lov att återge avbildningar av olika äldre konstverk i ett skolarbete. Upphovsrätt är krångligt tycker de flesta så vi funderade, diskuterade och läste på olika sidor och kom gemensamt fram till några slutsatser som jag tänkte delge här. Jag passar även på att redogöra för några andra aspekter upphovsrätten som kan vara bra att ha koll på.

VAD ÄR UPPHOVSRÄTT?
Upphovsrätt handlar om att skydda konstnärliga verk. Upphovsrättslagen (1960:729)  formulerar:

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är
  • 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
  • 2. datorprogram,
  • 3. musikaliskt eller sceniskt verk,
  • 4. filmverk,
  • 5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
  • 6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
  • 7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.
Den som skapar något, oavsett kvalitén på verket har rätt att 1.)Bestämma hur verket får spridas och användas och 2.)Ta betalt för sitt verk om hen så önskar.
Upphovsrätten gäller generellt i 70 år efter att upphovspersonen har dött. Därefter är det (åtminstone mer) fritt fram att använda verket.

NÄR BEHÖVER VI TÄNKA PÅ UPPHOVSRÄTTEN?
Det finns väldigt många situationer då vi behöver/vill använda oss av andras verk. Det kan vara att en ska skriva en analys av olika målningar och då behöver lägga in bilderna bredvid texten för att det ska funka för läsaren att hänga med i analysen. Det kan vara att en gör en hemsida och vill hitta bilder som illustrerar något. En vill lägga någon bra bakgrundsmusik på ett videoklipp. Osv. Ni vet säkert.

VAD FÅR DET FÖR KONSEKVENSER FÖR OSS DÅ?
Det beror på vad det är för typ av verk vi vill återge (surprise surprise). Nedan följer en liten (och givetvis ofullständig, men det är något i alla fall) guide.

Målningar eller skulpturer
Konstnären död sedan mer än 70 år
Om verkets upphovsperson är död sedan mer än 70 år tillbaka i tiden får du använda dig av foton på konstverket. Dock finns det ett (säkert flera, men jag har koll på i alla fall ett) undantag:
Är fotot taget av en svensk (eller europé)? Då måste även fotografen ha varit död i 50 år.
Slutsats: Vill du använda t.ex. en bild föreställande ett självporträtt av Ester Ellqvist (död sedan snart hundra år) eller för den delen Mona Lisa (da Vinci död sedan flera hundra år)? Helt ok antagligen. Kolla bara så att den som fotat målningen inte är svensk.

Konstnären lever fortfarande eller dog för mindre än 70 år sedan
Om konstnären är amerikansk och verket offentliggjordes före 1923 får gäller samma regler som ovan.
Kommer konstnären från ett annat land (och det är ju stor chans eftersom USA inte är världen liksom) så bör du kolla upp vad som gäller i just det landet. I Sverige och många andra länder gäller då att du inte får avbilda verket och sprida fotot (för eget bruk går såklart bra). Du får inte heller sprida vidare avbildningar du hittar på nätet utan att fråga konstnären alternativt upphovsrättsinnehavaren om lov först.

Creative Commons - en uppfräschad Copyright
Eftersom det är konstnären (eller fotografen/författaren osv) som avgör hur hens verk ska få användas står det var och en fritt att tala om för allmänheten att de faktiskt får använda verket utan att fråga om lov först eller vänta till hen varit död en evighet. Detta gör skaparen till verket genom att uppge att verket har Creative Commons-rättigheter. Creative Commons-loggan ser ut såhär:

Loggan brukar finnas i anslutning till det aktuella verket så det är svårt att missa den. Har verket ifråga Creative Commons-licens så behöver du ofta bara uppge en hänvisning till originalverket. Men kolla vad som gäller först för det finns flera olika licenser. Många väljer att inte tillåta kommersiell användning till exempel. Om Creative Commons läser du mer här

LÄNKAR:
Moderskeppet om upphovsrätt (beskriver jättebra och enkelt, tycker jag)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.