torsdag, mars 10, 2016

ES13G: resarch Medieproduktion2

INTRODUKTION:ATT PLANERA, SÖKA, SOVRA:
1. Förberedelser.
Ni ska i grupperna presentera "er" söktjänst för resten av klassen.
För att göra detta behöver ni först göra följande:
Lära känna den söktjänst ni får. Hur fungerar den? Vilka ord kan en använda när en söker? Vad för typ av material finns det där? Hur gör en urval?
2. Presentation
Ni ska föreställa er att resten av klassen inte har någon aaaaaning om vad det här är för något. Vad är viktigt att berätta om söktjänsten? Vem ska använda den och när?

GRANSKA:
Ni ska i grupperna göra en första bedömning av ett antal källor. Ta ställning till relevans, trovärdighet och användbarhet. Samt reflektera kring avsändare, syfte, budskap, kontext.  Ni ska diskutera varje källa och kommentera dem i det delade dokumentet.

AVSLUTNING:
Enskild reflektion (eleverna skriver kort eller långt) kring (1) Det egna arbetet. Vad gjorde jag bra, vad gjorde jag mindre bra? och (2) Uppgifterna. Vad lärde jag mig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.