tisdag, mars 08, 2016

8 marsIdag är det 8 mars, internationella kvinnodagen. Det ursprungliga syftet med dagen är att uppmärksamma det faktum att det på en mängd olika fronter råder ojämlikhet mellan kvinnor och män.

8 mars har även funktionen av att vara en dag ägnad åt inte bara kamp för jämlikhet mellan kvinnor och män utan för en kamp mot de normer och förtryck som tvingar in oss i en modell där bara två kön antas existera, mot rasistiskt och ekonomiskt förtryck. Att på det viset inkludera flera olika perspektiv i sin analys (att t.ex. se hur genus, sexualitet, klass, etnicitet och funktionssätt samverkar kallas för intersektionalitet).

På bibblan uppmärksammar vi 8 mars genom en liten bokutställning där vi visar på lite av den bredd som finns inom feministisk och kvinnohistorisk litteratur. Välkommen att ta dig en titt. Kom ihåg att det går jättebra att låna av böckerna som ingår i utställningen!

Här nedan följer även ett litet axplock av de många resurser som finns på nätet för den som vill läsa mer.

Liten HBTQ-ordlista
Från RFSL ungdom.

Nordiskt kvinnolitteraturhistoria
Uppslagsverk över kvinnliga nordiska författare.

Kvinnohistoriska portaler
Faktaspäckat om den svenska kvinnokampens historia. Fokusområden är bl.a. kvinnor och arbete samt kvinnor och kultur.

Kvinnsam
Genusvetenskapliga databaser vid Göteborgs universitet. Kolla länklistan till vänster på sidan. DU kan till exempel söka forskningspublikationer inom området genusvetenskap.

Geena Davis institute on gender in media 
Som titeln lyder. Genus och media. Hur framställs män och kvinnor i Hollywoodfilmer? Hur ser representationen av andra genus än manligt ut i tidskrifter?

På tal om kvinnor och män
Statistik kring (o)jämställdhet i Sverige

Women in the arts
Hur många kvinnliga konstnärer känner du till egentligen? Hur många manliga?

Filmer om feminism på SELMAInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.