torsdag, november 26, 2015

Klass - är du fin nog? - Annelie Jordahl

ES14F har just nu ett projekt om arbetarlitteratur där de läser Åsa Linderborgs bok Mig äger ingen.  Med anledning av det kom vi nu på lunchen att prata om vad som kännetecknar över-, arbetar- och medelklass när det gäller till exempel vanor och jag kom att tänka på  den  enligt mig ganska fantastiska boken Klass - är du fin nog?.

Annelie Jordahl har skriver i essäform  om fyra personers väldigt olikartade  klassbakgrunder. Personerna vars liv skildras i den korta boken är David Lagercrantz (som ni kanske känner till från Jag är Zlatan), konstnären Ragnar Thorsie, Annelie Jordahl själv samt hennes mamma.  Det är väldigt roligt, ganska lättläst och träffsäkert, särskilt när hon beskriver sin egen klassresa.

Såhär skriver hon angående en skillnad hon upplevde mellan sig själv och hennes kompisar då hon gick i gymnasiet:

"Sofia, jag och den nya tjejen hängde ihop som klassens duktiga trio. Skillnaden var att de andra två diskuterade politik, feminism och psykologi och hade väldigt be- stämda synpunkter. De vände sig ofta mot mig och frågade uppfordrande: ”Vad tycker du! har du ingen åsikt?” Det hade jag inte, för diskussionerna var helt främmande för mig. De förekom inte i mitt hem. Ofta kände jag mig tillintetgjord. Det intressanta var att i mytologin vi byggde om oss själva och om vår framtid sade mina kompisar skämtsamt att jag skulle sitta i en förort med papiljotter i håret och med småbarn ylande kring benen. Själva skulle de bli kreativa karriärister. Jag hade ungefär samma betyg som de, men mitt sociala underläge ansågs förutbestämt och beständigt."

... och här reflekterar hon kring anledningen till att hon själv lyckades göra resan från arbetar- till medelklass:

"Varför lyckades just jag byta klass? För att mina för- äldrar var sparsamma och skötsamma och stod tillbaka för barnen? För att jag hade läshunger och var duktig iskolan? För att jag inte kom från kulturfattig arbetar- klass utan är uppvuxen med böcker (dock inte med lärda samtal om litteratur)? För att jag präglades av mina kom- pisar från medelklassen?"

In på eLib och ladda ner boken om du blir intresserad:

http://malmoskolor.elib.se/Books/Details/1002853
2 kommentarer:

Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.