onsdag, augusti 26, 2015

onsdag, augusti 26, 2015

Liten film om LegimusFilmen är gjord av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Såhär presenterar de den:
"En film om talböcker. Talböcker kan vara både till nytta och nöje, du har dem med dig vart du går. Talböcker är bara för dig som har en läsnedsättning som gör det svårt att läsa vanliga böcker. Det kan till exempel bero på dyslexi, ADHD, synskada eller liknande."

måndag, augusti 17, 2015

måndag, augusti 17, 2015

Såhär funkar det med läromedel på skolan


Läromedelsförrådet finns i källaren i C-huset (C-00-014). Böckerna är uppställda ämnesvis i arkivhyllorna. Samtliga är inlagda i mediekatalogen Skolbibliotek Malmö.
Klassuppsättningar av svensk skönlitteratur bokas i lista här.
Klassuppsättningar av engelsk skönlitteratur bokas i lista här.


I läromedelsförrådet lånar elever läroböcker tillsammans med lärare. För att låna behövs skolID-kortet.

Lärare:

 • Lån sker i utlåningsautomat nere i läromedelsförrådet. Eleverna behöver ha sitt skolID-kort med sig. Vid problem kontakta biblioteket så hjälper vi gärna till!
 • Elever som inte är närvarande vid utlån kan själva kontakta biblioteket. Vi hämtar böcker ur läromedelsförrådet varje dag efter stängning. Du kan även ta upp rätt antal böcker och ställa hos oss i biblioteket.
 • Alla böcker som lämnar läromedelsförrådet skall lånas ut. Detta för att vi ska kunna hålla ordning på var böckerna befinner sig och hur många ex som finns tillgängliga. 
 • Lärarkort görs i biblioteket och kan förvaras bakom disken där du hämtar ditt kort vid behov.
 • Återlämning under terminen sker i läromedelsförrådet i samma automat som utlån. Välj återlämning på skärmen. 
 • Vid behov kan du avtala med oss i biblioteket om att ställa upp klassuppsättningar i förväg så att eleverna kan låna själva i bibliotekets utlåningsautomat. 
 • Återlämning av läromedel vid läsårets slut bokas in i dokument som skickas ut i förväg. 


  Elev:

  • Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt kort, även om du inte använder boken själv. Låna aldrig böcker åt någon annan på ditt lånekort.
  • Om du inte lämnar tillbaka din bok ska du ersätta den.
  • Var noga med att inte förväxla din bok med någon annans. Du kan inte lämna tillbaka ett annat exemplar istället. Det finns etiketter att klista i boken och skriva namn på. Använd gärna dessa! (Säg till oss i biblioteket om de är slut.)
  • Om du behöver låna en lärobok och du inte har tid inbokad med din lärare kan du säga till i biblioteket, helst dagen innan. Vi hämtar böcker i läromedelsförrådet en gång per dag.


  Lånetider för böcker i läromedelsförrådet:
  • Läromedel - 1 läsår
  • Skönlitteratur - 6 veckor

  Där inget annat anges har materialet på bloggen Creative Commons-licensen BY NC SA.. Använder Blogger.